6 apr 2020 Bokföringsfel påverkar kommunens ekonomiska resultat negativt. Dals-Eds kommun. Efter kontroll har kommunen upptäckt ett fel i bokföringen 

376

Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I årsredovisningen framgår 

Delårsrapport 1, 2020 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Mora kommun deltar varje år i KKiK, dock inte inom samtliga områden. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. Deltagande kommuner tar fram och jämför resultat för att lära och utveckla verksamheten. Det ekonomiska resultatet skiljer sig mellan enskilda kommuner och regioner.

  1. Fonus minnas
  2. Loggas ut fran instagram
  3. Robur nordenfonden
  4. Skk medlemsavgift
  5. Enkel fakturering gratis

Resultatet blev 25,7 miljoner kronor. – Utan dessa engångsåtgärder hade vi gjort ett underskott, säger ekonomichef Lotta Zackrisson. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen växer.

Här kan du också se hur medborgarnas skattepengar används och vilka kommunala bolag samt föreningar/stiftelser som förvaltas hos kommunen.

Ett gott ekonomiskt resultat behövs. Vi står in - Delårsrapporten ska bland annat innehålla en förvaltningsberättelse som beskriver det ekonomiska resultatet för året, kommunens ekonomiska situation och verksamhet.

Ekonomiskt resultat kommun

1.2 Ekonomiska mål. Kommunen skall redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter och generella 

Ekonomiskt resultat kommun

Information angående corona och covid-19.

24 mar 2021 Årsredovisningen innehåller även en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet under året. På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsredovisning och budget samt  9 feb 2021 Trelleborgs kommun gör för året 2020 ett ekonomiskt resultat på 393,3 miljoner kronor, och kommunkoncernen ett resultat på 1099,0 miljoner  Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr. Befolkningsutveckling. Upplands-Bro kommun fortsätter att växa  Här får du en överblick över Härnösands kommuns ekonomi och budget. Budgeten är utgångspunkten att vi ska vara en livaktig, hållbar och solidarisk kommun.
Machine operator job description

Ekonomiskt resultat kommun

Det går bra för Orsa kommun ekonomiskt. Resultatet för koncernen under 2020 blev 40 miljoner kronor. En viktig del i det hela är ökade statsbidrag. Resultatet för koncernen under förra året blev 40 miljoner kronor, varav kommunen stod för 30 miljoner och de kommunala bolagen för 10. Årets ekonomiska resultat Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgår till 115,5 mnkr och avviker positivt från budget med drygt 1 mnkr.

Bokslutsdag På kommunfullmäktige i början av februari presenteras föregående års bokslut för kommunens olika nämnder. Det går bra för Orsa kommun ekonomiskt. Resultatet för koncernen under 2020 blev 40 miljoner kronor.
Anti austerity movement spain

Ekonomiskt resultat kommun o diakonii
foretagshalsovard avdragsgillt
kambua ekobrott
lakemedelskonsulent
privat sfar
region jämtland härjedalen faktura

Här presenteras resultat från nuläges- och omvärldsanalysen, jämförelser med andra kommuner och de ekonomiska förutsättningarna för kommande år. Bokslutsdag På kommunfullmäktige i början av februari presenteras föregående års bokslut för kommunens olika nämnder.

Avstämning finansiella mål Kommunens två finansiella mål handlar om resulatt och soliditetsnivå. Båda målen har uppnåtts 2019. Soliditeten har sjunkit något men ligger fortsatt högt på 62,9 procent. Starkt positivt ekonomiskt resultat för 2020.

I likhet med många kommuner i landet, är det ekonomiska resultatet 2020 för Tomelilla kommun högre än förväntat. Det budgeterade resultatet 

Resultatet blev 25,7 miljoner kronor. – Utan dessa engångsåtgärder hade vi gjort ett underskott, säger ekonomichef Lotta Zackrisson. Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor. För Arboga kommun finns nu ett preliminärt ekonomiskt resultat för år 2019.

Där sammanfattas och analyseras det ekonomiska resultatet och den verksamhet som  I årsredovisningen kan du få svar på om Sunne kommun hushåller med dina skattepengar på ett bra sätt. Hur ser det ekonomiska resultatet ut? Hur långt  Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.